Algemeen

De volgende Algemene voorwaarden (deze ‘Algemene Voorwaarden’) beschrijven het gebruik van deze website (de ‘Site’) en regels waaronder leden van het Starwood Preferred Guest®-programma (‘SPG-programma’), Marriott Rewards®-programma (‘Marriott Rewards-programma’) en The Ritz-Carlton Rewards® programma (‘Ritz-Carlton Rewards programma’) hun persoonlijke SPG-programma lidmaatschapsaccount kunnen koppelen met hun eigen Marriott Rewards-programma lidmaatschapsaccount of hun persoonlijke Ritz-Carlton Rewards-programma lidmaatschapsaccount (elk een ‘gekoppeld lid’ en collectief de ‘gekoppelde leden‘). Met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, zal naar het (i) SPG-programma, het Marriott Rewards-programma en The Ritz-Carlton Rewards-programma collectief verwezen worden als de ‘Programma’s‘ en individueel verwezen worden als een ‘Programma‘ en (ii) naar het Marriott Rewards-programma en The Ritz-Carlton Rewards-programma zal collectief verwezen worden als de ‘Rewards-programma’s‘ en individueel als een ‘Rewards-programma‘. Het SPG-programma wordt beheerd door Preferred Guest, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC en haar partners (collectief ‘SPG‘). De Rewards-programma’s worden beheerd door Marriott International, Inc. (‘Marriott‘) en The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (‘Ritz-Carlton‘) en hun partners.
Door in te stemmen met het koppelen van zijn of haar SPG-programma lidmaatschapsaccount en zijn of haar Rewards-programma lidmaatschapsaccount, geeft elk gekoppeld lid aan dat hij of zij deze Algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.

SPG, Marriott en Ritz-Carlton (collectief de ‘Operators‘), kunnen op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden wijzigen, aanpassen of aanvullen, en blijvend gebruik van deze site of deelname aan de beschikbare kansen aangeboden door de Operators om programma-account te koppelen, geeft blijk van de acceptatie van een Gekoppeld Lid van een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling.
Voor zover voorwaarden met hoofdletters worden aangeduid in de Algemene Voorwaarden en niet anders worden omschreven, hebben de voorwaarden de betekenis die gespecificeerd is in (i) de algemene voorwaarden van het SPG-programma die op www.spg.com/terms (de ‘SPG-voorwaarden‘) kunnen worden gevonden voor zover dergelijke voorwaarden gerelateerd zijn aan het SPG-programma en de voordelen en diensten die daaronder vallen en worden geleverd en (ii) de algemene voorwaarden van het Rewards-programma, die op https://www.marriott.com/rewards/terms/default.mi kan worden gevonden (de ‘Rewards-programma regels‘) voor zover dergelijke voorwaarden gerelateerd zijn aan het Rewards-programma en de voordelen en diensten die daaronder vallen en worden geleverd. In het geval er sprake is van een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden uiteengezet in de SPG-voorwaarden of Rewards-programmaregels, dan gelden de voorwaarden van de SPG-voorwaarden of Rewards-programmaregels.

Het koppelen van Ledenaccounts

 1. Toelatingsvoorwaarden. Om een SPG-programma lidmaatschapsaccount en een Rewards-programma lidmaatschapsaccount te koppelen, moet een individu een actief lidmaatschap hebben voor het SPG-programma én een Rewards-programma, en de lidmaatschapsaccounts van de van toepassing zijnde programma’s moeten onder dezelfde naam zijn geregistreerd. Lidmaatschap voor de programma’s kan gratis worden verkregen op www.spg.com, www.marriott.com en www.ritzcarlton.com.
 2. Koppelen. Een persoon kan zijn of haar Rewards-programma en zijn of haar SPG-programma lidmaatschapsaccount koppelen op www.marriott.com, www.ritzcarlton.com of www.spg.com. Het koppelen van accounts en het uitwisselen van punten via telefoon is niet beschikbaar.
 3. Gevolg van koppelen. Het koppelen van programma-accounts zorgt niet voor het samenbrengen van Gekoppelde Ledenaccounts; het creëert ook niet één enkel account. Voordelen die via de respectieve Gekoppelde Programma-accounts van Leden zijn vergaard (zoals overnachtingen of eerder verdiende punten), blijven gescheiden, behalve wanneer anders omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Dubbele accounts. Een persoon kan alleen één enkel Rewards-programma lidmaatschapsaccount koppelen aan één enkel SPG-programma lidmaatschapsaccount. Als een individu meerdere lidmaatschapsaccounts bij het Rewards-programma of het SPG-programma heeft, dient de persoon de in aanmerking komende accounts in dergelijke Programma’s samen te brengen, zoals is toegestaan onder de van toepassing zijnde Programmaregels zodat al deze accounts met zijn of haar lidmaatschapsaccounts van het in aanmerking komende Programma kunnen worden gekoppeld.
 5. Activiteit lidmaatschapsaccount. Het koppelen van een SPG-programma lidmaatschapsaccount en een Rewards-programma lidmaatschapsaccount (i) betekent activiteit voor de doeleinden van het actief blijven binnen het SPG-programma, en (ii) betekent niet een gekwalificeerde activiteit voor het actief houden van uw punten in het Rewards-programma. Raadpleeg de algemene voorwaarden betreffende accountactiviteit en het verlopen van punten voor het SPG-programma en het Rewards-programma.
 6. Voorwaarden van de Individuele Programma’s. Tenzij anders omschreven in deze Algemene Voorwaarden, (i) blijven de Rewards-programmaregels van toepassing voor een Gekoppeld Rewards-programma van het lidmaatschapsprogramma van een lid, inclusief alle voordelen en activiteit daarvan, en (ii) blijven de SPG-voorwaarden van toepassing voor een gekoppeld SPG-programma lidmaatschapsaccount van een lid en alle voordelen en activiteiten daarvan.

Ontkoppelen. Een gekoppeld lid kan zijn of haar accounts op elk moment ontkoppelen door te bellen naar (SPG) 1-888-625-4988, (Marriott Rewards)  1-801-468-4000, of (The Ritz-Carlton Rewards) 1-866-922-6882, en de accounts zullen binnen 48 uur nadat de telefonist uw verzoek ontvangt, worden ontkoppeld. Wereldwijde contactinformatie voor klantenservice kan worden gevonden op: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/support/index.html, www.marriott.com/help/rewards-customer-support.mi, of www.ritzcarlton.com/en/rewards/guest-services Eventuele voordelen die zijn verstrekt aan de hand van deze voorwaarden worden verbeurd (met inbegrip van de status van matching) vanaf het moment dat de accounts zijn losgekoppeld.

Punten overdragen

 1. Geschiktheidscriteria voor het overdragen. Na het koppelen van Programma lidmaatschapsaccounts, kan een Gekoppeld Lid wanneer dan ook (i) Starpoints® van zijn of haar SPG-programma lidmaatschapsaccount overdragen naar of Marriott Rewards Points of The Ritz-Carlton Rewards Points (collectief aangeduid als ‘Rewards Points‘), zodat deze worden geplaatst in zijn of haar gekoppelde Rewards-programma lidmaatschapsaccount, of (ii) Rewards Points van hun Rewards-programma lidmaatschapsaccount omzetten in Starpoints om te worden overgedragen naar zijn of haar gekoppelde SPG-programma lidmaatschapsaccount. Starpoints of Rewards Points kunnen alleen worden overgedragen naar een Programma lidmaatschapsaccount dat is gekoppeld aan het account waar vandaan de Starpoints of Rewards Points komen. Starpoints die zijn verdiend via een Vistana™ Signature Experiences locatie, en Rewards Points die zijn verdiend via een Marriott Vacation Club® locatie, kunnen niet tussen de programma’s worden overgedragen.
 2. Omvang overdracht. Gekoppelde Leden kunnen welk aantal Rewards Points dan ook overdragen naar Starpoints of van Starpoints naar Rewards Points. Dit geschiedt in stappen van 1.000 punten, zolang een dergelijk aantal Rewards Points of Starpoints, zoals van toepassing, op dat moment beschikbaar is in hun van toepassing zijnde programma lidmaatschapsaccount op het moment van de overdracht. Wanneer een overdracht van Rewards Points naar Starpoints resulteert in een gedeeltelijke Starpoint, dan wordt het aantal Starpoints naar het eerste hele Starpoint-getal naar beneden afgerond. Bijvoorbeeld: als een Gekoppeld Lid 1.000 Rewards Points naar Starpoints overdraagt, wordt zijn of haar SPG-programma lidmaatschapsaccount gecrediteerd met 333 Starpoints.
 3. Wisselkoers voor overdracht.
  1. 3 Rewards Points is gelijk aan 1 Starpoint wanneer die door een Gekoppeld Lid worden overgedragen tussen gekoppelde Programma lidmaatschapsaccounts.
  2. 1 Starpoint is gelijk aan 3 Rewards Points wanneer die door een Gekoppeld Lid wordt overgedragen tussen gekoppelde Programma lidmaatschapsaccounts.
 4. Tijdstip van overdracht. De overgedragen Starpoints of Rewards Points zijn direct na het uitvoeren van de transfer effectief. Wanneer de overdracht is uitgevoerd en effectief is, zijn alle Starpoints of Rewards Points die in een Programma lidmaatschapsaccount zijn overgedragen, onderhevig aan de algemene voorwaarden van het programma waarnaar dergelijke Starpoints of Rewards Points zijn overgedragen, inclusief het gebruik van dergelijke punten bij derde partijen. Ter verduidelijking: wanneer Starpoints naar Rewards Points worden overgedragen, worden, zo gauw als de transactie voor het overdragen van dergelijke Starpoints is uitgevoerd, de overgedragen Starpoints gezien als Rewards Points en zullen deze onderhevig zijn aan de regels van het Rewards-programma. Wanneer een overdracht eenmaal is afgerond, kan deze handeling niet meer ongedaan worden gemaakt, hoewel het Gekoppelde Lid wel punten weer kan overdragen naar het oorspronkelijke account.
 5. Activiteit lidmaatschapsaccount. Het overdragen tussen Programma’s (ii) betekent activiteit voor de doeleinden van het actief blijven binnen het SPG-programma, en (ii) betekent niet een gekwalificeerde activiteit voor het actief houden van uw punten in het Rewards-programma. Raadpleeg de algemene voorwaarden betreffende accountactiviteit en het verlopen van punten voor het SPG-programma en het Rewards-programma.

Overeenkomende status

 1. Geschiktheidscriteria Overeenkomende status. Op welk moment dan ook, of nadat hij of zij de van toepassing zijnde accounts heeft gekoppeld, wanneer een Gekoppeld Lid de status Elite Preferred Guest Lidmaatschap heeft (zoals omschreven in de voorwaarden van SPG) in het SPG-programma, of de lidmaatschapsstatus Elite heeft in het Elite Lidmaatschapsprogramma (zoals omschreven in de voorwaarden van het Rewards Program) van het Rewards Program, zullen de Operators als volgt en indien van toepassing, zijn of haar hoogste lidmaatschapsstatus overeen laten komen:
  1. Als een Gekoppeld Lid een hogere elite lidmaatschapsstatus heeft behaald in het SPG-programma dan in een Rewards-programma, zal het Gekoppeld Lid de overeenkomstige status in het Elite Lidmaatschapsprogramma van Marriott krijgen, zoals uiteengezet in het onderstaand overzicht:
   Als een Gekoppeld Lid de volgende status van Elite Preferred Guest Lidmaatschap heeft in het SPG-programma: Zal de overeenkomstige status in het Elite lidmaatschapsprogramma van het Rewards-programma de volgende zijn:
   Platinum Preferred Guest Platinum
   Gold Preferred Guest Gold
   Preferred Plus* Guest Silver
   Preferred Guest Lid

   *’SPG Preferred Plus’ verwijst naar SPG-leden die een van de volgende zaken hebben met betrekking tot hun SPG-programma lidmaatschapsaccount:  (i) een American Express SPG-gemerkte creditcard, (ii) en een lidmaatschap van een automobielvereniging of (iii) een lidmaatschap van AARP. 

  2. Als een Gekoppeld Lid een hogere elite lidmaatschapsstatus heeft behaald in een Rewards-programma dan in het SPG-programma, zal het Gekoppelde Lid de overeenkomstige status in het SPG-programma krijgen, zoals uiteengezet in het onderstaand overzicht:
   Als een gekoppeld lid de volgende status van in het Elite lidmaatschapsprogramma van Rewards heeft: Zal de overeenkomstige status in het Elite preferred lidmaatschapsprogramma van het SPG-programma de volgende zijn:
   Platinum Platinum Preferred Guest
   Gold Gold Preferred Guest
   Silver Preferred Plus Guest
   Lid Preferred Guest
 2. Tijdstip van Overeenkomende status. Het bijwerken van de status van lidmaatschap gaat (i) onmiddellijk in nadat de Programma-accounts zijn gekoppeld, of (ii) binnen 24 uur nadat een nieuwe elite lidmaatschapsstatus in een van de Programma’s (hetzij een verhoging of verlaging van status) wordt weergegeven in zijn of haar Rewards-programma lidmaatschapsaccount of SPG-programma lidmaatschapsaccount.
 3. Voordelen.
  1. SPG-programma. Tijdens een verblijf bij een SPG Deelnemend Hotel (elk als omschreven in de SPG-voorwaarden), komt een Gekoppeld Lid in aanmerking voor de voordelen die geassocieerd zijn met zijn of haar Elite Preferred Guest lidmaatschapsstatus in het SPG-programma in navolging van de SPG-voorwaarden, en ontvangt niet de voordelen die aan eliteleden worden verstrekt zoals omschreven in de regels van het Rewards-programma. Een Gekoppeld Lid ontvangt dergelijke verdiende voordelen alleen als gevolg van de overeenkomende status in naleving van deze Algemene Voorwaarden voor Verblijven bij een SPG Deelnemend Hotel waar de aankomst voor een dergelijk Verblijf geschiedt nadat het Gekoppeld Lid zijn of haar SPG-programma lidmaatschapsaccount heeft gekoppeld met zijn of haar Rewards-programma lidmaatschapsaccount.
  2. Rewards-programma. Tijdens een verblijf bij een hotel dat deelneemt aan het Rewards-programma, komt een Gekoppeld Lid in aanmerking voor de voordelen die geassocieerd zijn met zijn of haar Rewards Elite lidmaatschapsstatus in navolging van de Rewards-programmavoorwaarden, en ontvangt niet de voordelen die aan eliteleden worden verstrekt in navolging van de SPG-voorwaarden. Een Gekoppeld Lid ontvangt dergelijke verdiende voordelen alleen als gevolg van de overeenkomende status in naleving van deze Algemene Voorwaarden voor verblijven bij een hotel dat deelneemt aan het Rewards-programma waar de aankomst voor een dergelijk verblijf geschiedt nadat het Gekoppeld Lid zijn of haar SPG-programma lidmaatschapsaccount heeft gekoppeld met zijn of haar Rewards-programma lidmaatschapsaccount.
 4. Tijdelijke promotionele statusvoordelen. In het geval een Gekoppeld Lid een tijdelijke promotionele statusupgrade heeft ontvangen, gerelateerd aan een programma (bijvoorbeeld: ‘Taste of Gold’-promotie van Rewards), dan wordt de promotionele statusupgrade niet in beschouwing genomen bij het bepalen van de overeenkomende status in navolging van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Levenslange status.
  1. SPG-programma.
   1. Enige levenslange voordelen geleverd in navolging van de SPG-voorwaarden, zoals SPG Lifetime  Gold Status (als omschreven in de SPG-voorwaarden), of SPG Lifetime  Platinum Status (als omschreven in de SPG-voorwaarden), zijn niet van toepassing voor het Rewards-programma account van het Gekoppeld Lid, hoewel de onderliggende Elitestatus van het Gekoppelde Lid overeen zal worden gebracht met het Rewards-programma in navolging van deze Algemene Voorwaarden.
   2. Een volledig kalenderjaar waarin een Gekoppeld Lid een upgrade heeft van zijn of haar Elite Preferred Guest lidmaatschapsstatus als gevolg van de status met de overeenkomende voordelen verstrekt in navolging van deze Algemene Voorwaarden, kwalificeert als een Kwalificerend Statusjaar (als omschreven in de SPG-voorwaarden), in navolging van de SPG-voorwaarden ten behoeve van een SPG-lid die SPG Lifetime  Gold status verdient of SPG Lifetime  Platinum status.
  2. Rewards-programma. Enige levenslange voordelen geleverd in navolging van de Rewards-programmavoorwaarden, zoals Lifetime Silver, Lifetime Gold en Lifetime Platinum Status, zijn niet van toepassing voor het SPG-programma account van het Gekoppelde Lid, hoewel de onderliggende Elitestatus van het Gekoppelde Lid overeen zal worden gebracht met het SPG-programma in navolging van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Vervaldatum van overeenkomende status. Wanneer een Gekoppeld Lid een upgrade heeft gehad van zijn of haar Elite Preferred Guest lidmaatschapsstatus, of zijn of haar status in het Rewards’ Elite lidmaatschapsprogramma als gevolg van de voordelen van overeenkomende status in navolging van deze Algemene Voorwaarden, blijft zijn of haar status van zijn of haar Elite Preferred Guest of Reward’s Elite lidmaatschapsprogramma geüpgraded tot de datum waarop (i) de deelname van het Gekoppelde Lid aan dergelijke voordelen zijn beëindigd in navolging van deze Algemene Voorwaarden, of (ii) het Gekoppeld Lid niet meer de Elite Preferred Guest lidmaatschapsstatus heeft of de status van het Rewards’ Elite lidmaatschapsprogramma dat oorspronkelijk de overeenkomende status verzorgde voor de voordelen (bijvoorbeeld: als een Gekoppeld Lid een Gold Preferred Guest was en zijn of haar Gold Preferred status verloopt in februari 2017 in navolging van de SPG-voorwaarden, dan zal hij of zij tot februari 2017 een Gold Member in het Elite lidmaatschapsporgramma zijn, tenzij hij of zij onafhankelijk kwalificeert om een Gold Member te zijn in navolging van de Rewards-voorwaarden).

Beëindiging

 1. Een Gekoppeld Lid kan zijn of haar deelname aan de voordelen op elk gewenst moment beëindigen door zijn of haar SPG-programma lidmaatschapsaccount te ontkoppelen van zijn of haar Rewards-programma lidmaatschapsaccount.
 2. De Operators kunnen op elk gewenst moment, met onmiddellijke ingang en zonder schriftelijke kennisgeving om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken de voordelen van een Gekoppeld Lid opschorten of terugdraaien, of de mogelijkheid voor een lid beëindigen om deel te nemen aan de voordelen als omschreven in deze Algemene Voorwaarden, inclusief en zonder beperking wanneer:
  1. Een Programma-account van een Gekoppeld Lid om welke reden dan ook is opgeschort of beëindigd;
  2. Het Gekoppelde Lid geen actief lidmaatschap meer heeft in het SPG-programma en/of een Rewards-programma; of
  3. De Operators van mening zijn dat het Gekoppeld Lid:
   1. Deze Algemene Voorwaarden, de SPG-voorwaarden of de Rewards-programmaregels heeft overtreden of geschonden;
   2. Heeft gehandeld op een manier die niet overeenkomt met de van toepassing zijnde wetten, regelgevingen, verordeningen;
   3. Een aan een Operator of een SPG Participating Hotel of een hotel dat deelneemt aan een Rewards-programma openstaande rekening niet heeft betaald;
   4. Heeft gehandeld op een ongepaste, frauduleuze, beledigende of vijandige manier; of
   5. Zich heeft beziggehouden met wangedrag of wandaden met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of de hieronder verstrekte voordelen.

Overig

 1. Wijzigingen. De Operators kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving wijzigen.
 2. Beëindiging. De Operators kunnen de voordelen verstrekt onder de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen. Een Gekoppeld Lid kan na een dergelijke beëindiging geen aanspraak meer maken op dergelijke voordelen.
 3. Voordelen onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen. Alle voordelen, voorzieningen, aanbiedingen, awards en diensten die in navolging van deze Algemene Voorwaarden worden geleverd, zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen op elk gewenst moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd.
 4. Geen verkoop of overdacht. De voordelen die in navolging van deze Algemene Voorwaarden worden geleverd, mogen niet worden verkocht, geruild of overgedragen (anders dan door een Operator of hun agenten). Elke poging tot overdracht, verkoop of ruil wordt nietig verklaard. De Operators en hun partners kunnen voordelen waarvan een dergelijke partij meent dat deze zijn overgedragen, verkocht of geruild, weigeren te verzilveren of te erkennen.
 5. Ledengegevens. Een Operators kan gegevens over Leden ontvangen van andere partijen, inclusief maar niet beperkt tot namen, adressen, e-mailadressen, informatie over SPG-programma-accounts en accountinformatie van Rewards-programmaleden.
  1. Marriott en Ritz-Carlton. Marriott en Ritz-Carlton kunnen informatie ontvangen aangaande Gekoppelde Leden van SPG die gebruikt kan worden door Marriott en Ritz-Carlton in verband met deze Algemene Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het controleren van accountgegevens en het verstrekken van voordelen. De gegevens die van SPG aan Marriott en Ritz-Carlton worden verstrekt, kunnen de naam, het e-mailadres en het SPG-programma lidmaatschapsaccountnummer omvatten en zullen door Marriott en Ritz-Carlton in overeenstemming met het Privacybeleid van Marriott worden gebruikt.
  2. SPG. SPG kan informatie ontvangen aangaande Gekoppelde Leden van Marriott of Ritz-Carlton die gebruikt kan worden door SPG in verband met deze Algemene Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot het controleren van accountgegevens en het verstrekken van voordelen. De gegevens die van Marriott en Ritz-Carlton aan SPG worden verstrekt, kunnen de naam, het e-mailadres en het Rewards-programma lidmaatschapsaccountnummer omvatten en zullen door SPG in overeenstemming met het Privacybeleid van SPG worden gebruikt.
 6. Geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet. De Operators bieden geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet wat betreft type, kwaliteit of staat van geleverde goederen of diensten in navolging van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord de Operators, de SPG Deelnemende Hotels, hotels die deelnemen aan het Rewards-programma en hun respectievelijke dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of uw schending/overtreding van wetten of de rechten van een derde partij.
 8. Vrijwaring. Vrijwaring van een schending van deze Algemene Voorwaarden door een Lid is geen vrijwaring van enige voorgaande of volgende schending van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL EEN OPERATOR, EEN SPG DEELNEMEND HOTEL OF WELK HOTEL DAN OOK DAT DEELNEEMT AAN HET REWARDS-PROGRAMMA AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, WELKE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HEEFT MET DE GELEVERDE VOORDELEN IN NAVOLGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZELF.
 10. Keuze van recht en locatie. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de voordelen in navolging van deze Algemene Voorwaarden of deze Algemene Voorwaarden, zullen individueel worden behandeld zonder enige class action, en zullen worden beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar zijn wetsconflicten. De exclusieve rechtsbevoegdheid voor enige claim of actie die voortvloeit uit of gerelateerd is aan deze Algemene Voorwaarden, kan alleen worden ingediend in de staats- of federale rechtbanken in de staat New York, de Verenigde Staten.
 11. Handelsmerken. Starpoints, SPG, Preferred Guest en hun logo’s zijn de handelsmerken van SPG. Marriott en Ritz-Carlton zijn de handelsmerken van Marriott International, Inc.