แถลงการณ์ด้านคุกกี้

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 มิถุนายน 2016

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) มีคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกันที่จะช่วยให้ Marriott International, Inc. และบริษัทในเครือรวมทั้ง Starwood ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จะถูกเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้ คุกกี้เป็นคุณลักษณะมาตรฐานของเว็บไซต์ส่วนมาก เช่นเว็บไซต์นี้ และช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้งส่วนใดของเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์และส่วนใดที่ต้องการการปรับปรุง คุกกี้ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้ในบริการ หน้าที่เข้าชม URL อ้างอิง คลิกข้อมูลอะไร การตั้งค่าภาษา และข้อมูลจราจรอื่นๆ ที่รวบรวมได้ เราและผู้ให้บริการของเรา ใช้ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายด้านความปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการนำทาง เพื่อการแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เพื่อการปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในขณะที่ใช้บริการ เพื่อการรับรู้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยการใช้งานบริการของคุณ และเพื่อช่วยให้เราส่งโฆษณาและเนื้อหาส่วนบุคคลที่เราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คุณให้ความสนใจ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่จะนำไปใช้ในเว็บไซต์นี้โดยการทบทวน แถลงการณ์ด้านคุกกี้และความเป็นส่่วนตัวของ Marriott ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จะถูกเก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ในเว็บไซต์นี้ แถลงการณ์ด้านคุกกี้และความเป็นส่่วนตัวของ Marriott จะถูกนำมาประยุกต์ตามข้อแถลงการณ์คุกกี้เหล่านั้น ธุรกรรมบนเว็บไซต์ของ Starwood การปฏิบัติที่เป็นส่วนตัวของ Starwood ได้ถูกอธิบายไว้ใน http://www.starwoodhotels.com/corporate/privacy_policy.html
คุณสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือโดยการจัดการการตั้งค่าการติดตามของคุณโดยคลิกที่ “การตั้งค่าการติดตาม” ที่ Marriott.com นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการอ้างถึง http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html แต่หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจพบความไม่สะดวกบางอย่างในการใช้งานเว็บไซต์ ในเวลานี้เราไม่ได้ตอบสนองต่อการที่เบราว์เซอร์ไม่ติดตามสัญญาณ
หากคุณมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ที่ privacy@marriott.com หรือเขียนถึงเราที่ที่อยู่ต่อไปนี้: c
Marriott International, Inc.

ถึง : Global Compliance, Privacy

10400 Fernwood Road Bethesda, MD 20817

United States of America