Genel

Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar (bu “Hüküm ve Koşullar”) bu web sitesinin (“Site”) kullanımını ve Starwood Preferred Guest® Programı (“SPG Program”), Marriott Rewards® Programı (“Marriott Rewards Programı”) ve Ritz-Carlton Rewards® Programı (“Ritz-Carlton Rewards Programı”) üyelerinin bireysel SPG Programı üye hesabını bireysel Marriott Rewards Programı üye hesabı veya bireysel Ritz-Carlton Rewards Programı üye hesabı (her biri “Bağlı Üye”, ya da topluca “Bağlı Üyeler“) ile bağlama kurallarını düzenler. Bu Hüküm ve Koşulların amacı doğrultusunda; (i) SPG Programı, Marriott Rewards Programı ve Ritz-Carlton Rewards Programı topluca “Programlar” olarak ve tek başına “Program” olarak anılacaktır; (ii) Marriott Rewards Programı ve Ritz-Carlton Rewards Programı topluca “Rewards Programları” olarak, tek başlarına da “Rewards Programı” olarak anılacaktır. SPG Programı; Preferred Guest, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC ve iştirakleri (topluca “SPG”) tarafından yürütülmektedir. Rewards Programları; Marriott International, Inc. (“Marriott”) ve The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (“Ritz-Carlton”) ve iştirakleri tarafından yürütülmektedir.
SPG Programı üye hesabıyla Rewards Programı üye hesabını birbirine bağlamayı kabul eden her Bağlı Üye, bu Hüküm ve Koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.

SPG, Marriott ve Ritz-Carlton (topluca “İşletmeciler“), bu Hüküm ve Koşulları istedikleri zaman düzenleyebilir, değiştirebilir veya ekleme yapabilirler. Ayrıca bu Sitenin kullanılmaya devam etmesi ve İşletmeciler tarafından sağlanan Program hesaplarını bağlama fırsatından yararlanılması, Bağlı Üyenin bu tür düzenleme, değiştirme ve eklemeleri kabul ettiği anlamına gelir.
Hükümlerin, Hüküm ve Koşullar’da belirtildiği ve aksi belirtilmediği sürece, (i) www.spg.com/terms adresinde bulunan (“SPG Hükümleri”) SPG Programının hüküm ve koşullarında SPG Programı ve ilgili avantaj ve hizmetler ölçüsünde (ii) https://www.marriott.com/rewards/terms/default.mi adresinde (“Rewards Program Kuralları“) bulunan Rewards Programlarının hüküm ve koşullarında bu hükümlerin Rewards Programları ve ilgili avantaj ve hizmetler ölçüsünde anlam ifade etmektedir. Bu Hüküm ve Koşullar ile SPG Hükümleri veya Rewards Program Kuralları arasında uyuşmazlık olması durumunda, SPG Hükümleri veya Rewards Program Kuralları esas alınır.

Üye Hesaplarının Bağlanması

 1. Uygunluk. Bir SPG Programı Üye Hesabı ile Rewards Programı Üye Hesabını bağlamak için bireyin hem SPG hem de Rewards programında aktif üyeliği olmalı ve ilgili Programlardan her birindeki üye hesapları aynı adla kayıtlı olmalıdır. Bu Programlara www.spg.com, www.marriott.com ve www.ritzcarlton.com adreslerinden ücretsiz üye olunabilir.
 2. Bağlama. Bir üye, Rewards Programı ve SPG Programı üye hesabını www.marriott.com, www.ritzcarlton.com veya www.spg.com adresinde bağlayabilir. Telefonla hesap bağlamak ve puan transferi yapmak mümkün değildir.
 3. Bağlamanın Etkisi. Program hesaplarının bağlanması, Bağlı Üye’nin hesaplarını birleştirmez veya tek bir hesap oluşturmaz. Bağlı Üye’nin ilgili Program hesaplarında biriken avantajlar (daha önce kazanılmış konaklamalar veya puanlar gibi), bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen haller dışında, ayrı olarak devam eder.
 4. Mükerrer Hesaplar. Birey, tek bir Rewards Programı hesabı ile yalnızca tek bir SPG Programı üye hesabını bağlayabilir. Bireyin Rewards Programı veya SPG Programı dahilinde birden fazla hesabı olması durumunda, ilgili diğer Programdaki üye hesaplarına bağlayabilmek için Programdaki hesapları cari Program kuralları uyarınca birleştirmelidir.
 5. Üye Hesap Aktivitesi. Bir SPG Programı üye hesabının Rewards Programı üye hesabına bağlanması (i) SPG Programında aktif kalmaya yönelik aktivite oluşturur, ve (ii) Rewards Programında puanlarınızı aktif tutmaya yönelik nitelikli aktivite olarak sayılmaz. Lütfen Rewards Programı ve SPG Programı için hesap aktivitesi ve puan son kullanım süresini ilgilendiren hüküm ve koşulları okuyunuz.
 6. Bireysel Programların Hükümleri. Bu Hüküm ve Koşullarda aksi belirtilmediği sürece, (i) Rewards Program Kuralları Bağlı Üye’nin Rewards Programı üye hesabına ve ilgili tüm avantaj ve aktivitelerine uygulanmaya devam eder, ve (ii) SPG Hükümleri Bağlı Üye’nin SPG Programı üye hesabına ve ilgili tüm avantaj ve aktivitelerine uygulanmaya devam eder.

Bağlantıyı Kaldırma. Bir Bağlı Üye, (SPG) 1-888-625-4988, (Marriott Rewards)  1-801-468-4000 veya (Ritz-Carlton Rewards) 1-866-922-6882 telefon numaralarını arayarak dilediği zaman üyelik hesaplarının bağlantısını kaldırabilir ve İşletmeciler bu talebi aldıktan sonra 48 saat içerisinde hesapların bağlantısı kaldırılır. Müşteri hizmetleri için küresel iletişim bilgileri http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/support/index.htmlwww.marriott.com/help/rewards-cusomer-support.mo veya www.ritzcarlton.com/en/rewards/guest-services adreslerinde bulunur. Bu Hüküm ve Koşullara göre sağlanan avantajlar, hesapların bağlantısı kaldırıldığı andan itibaren kabedilir (statüs eşleştirmesi dahil).

Puan Transferi

 1. Transfer Uygunluğu. Bir Bağlı Üye, Program üye hesaplarını bağladıktan sonra istediği zaman (i) bağlı Rewards Programı üye hesabına yatırılmak üzere SPG Programı üye hesabından Marriott Rewards Puanlarına veya Ritz-Carlton Rewards Puanlarına (topluca “Rewards Puanları“) Starpoints® transferi yapabilir, veya (ii) bağlı SPG Programı üye hesabına yatırılmak üzere Rewards Programı üye hesabından Rewards Puanlarını Starpoints hesabına transfer edebilir. Starpoints veya Rewards Puanları yalnızca Starpoints veya Rewards Puanlarının kaynağı olan hesaba bağlanan bir Program üye hesabına transfer edilebilir. Vistana™ Signature Experiences hissesi olarak kazanılan Starpoints ve Marriott Vacation Club® hissesi olarak kazanılan Rewards Puanları Programlar arasında transfer edilemez.
 2. Transfer Miktarları. Bağlı Üyeler, transfer anında Program üyesi hesaplarında ilgili miktarda Rewards Puanı veya Starpoints olması koşuluyla, istedikleri miktarda Rewards Puanlarını Starpoints’e, Starpoints’i de Rewards Puanlarına 1000 puanlık artışlar halinde transfer edebilirler. Rewards Puanlarının Starpoints’e transferinde küsurat kalması durumunda Starpoints miktarı alttaki en yakın tam Starpoint miktarına yuvarlanır. Örneğin, Bağlı Üye 1000 Rewards Puanını Starpoints’e transfer ettiğinde SPG Programı üye hesabına 333 Starpoint aktarılır.
 3. Transfer Dönüşüm Oranı.
  1. Bağlı Üye tarafından bağlı Program üye hesapları arasında aktarılan 3 Rewards Puanı 1 Starpoint’e eşittir.
  2. Bağlı Üye tarafından bağlı Program üye hesapları arasında aktarılan 1 Starpoint 3 Rewards Puanına eşittir.
 4. Transfer Zamanı. Starpoint veya Rewards Puanlarının transferi, transfer emri verildiği anda gerçekleşir. Transfer gerçekleştiği anda, bir Program üye hesabına yatırılan Starpoint veya Rewards Puanları, üçüncü şahıslarca kullanımı da dahil olmak üzere artık bu Starpoint veya Rewards Puanlarının aktarıldığı Programın hüküm ve koşullarına tabi olur. Daha açık bir ifadeyle, Starpoint puanları Rewards Puanlarına transfer ediliyorsa, bu Starpoint puanlarının transfer işlemi gerçekleştiği anda, transfer edilen Starpoint puanları Rewards Puanları olarak kabul edilir ve Rewards Program Kurallarına tabi olur. Bir transfer işlemi tamamlandığında işlem geri döndürülemez ancak Bağlı Üye daha sonra puanları tekrar eski hesaba transfer edebilir.
 5. Üye Hesap Aktivitesi. Programlar arasında puan transferi (i) SPG Programında aktif kalmaya yönelik aktivite oluşturur, ve (ii) Rewards Programında puanlarınızı aktif tutmaya yönelik nitelikli aktivite olarak sayılmaz. Lütfen SPG Programı ve Rewards Programı için hesap aktivitesi ve puan son kullanım süresini ilgilendiren hüküm ve koşulları okuyunuz.

Statü Eşleştirmesi

 1. Statü Eşleştirmesi Uygunluğu. Eğer Bağlı Üye geçerli Program üyesi hesaplarını bağlarken veya bağladıktan sonra SPG Programının Elite Preferred Guest Üye Statüsüne (SPG Hükümlerinde tanımlandığı gibi) veya Rewards Programının Elite Üyelik Programında Elite üye statüsüne (Rewards Program Kurallarında tanımlandığı gibi) sahipse, İşletmeciler, eğer varsa üyenin en yüksek elit üyelik statüsünü şu şekilde eşleştirir:
  1. Bağlı Üye SPG Programında Rewards Programından daha yüksek bir elit üyelik statüsü kazandıysa, Marriott’un Elite Üyelik Programında aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde eşleştirilmiş bir statü kazanır:
   Bağlı Üye, SPG Programında aşağıdaki Elite Preferred Guest Üye Statüsüne sahipse: Rewards Elite Üyelik Programında eşleştirilen statü şu şekilde olur:
   Platinum Preferred Guest Platinum
   Gold Preferred Guest Gold
   Preferred Plus* Misafir Silver
   Preferred Guest Üye

   *”SPG Preferred Plus”, SPG Programı üye hesaplarında şunlardan birine sahip olan SPG Üyelerini ifade eder:  (i) American Express SPG ortak markalı kredi kartı, (ii) oto klüp üyeliği veya (iii) AARP üyeliği. 

  2. Bağlı Üye, Rewards Programında SPG Programından daha yüksek bir elit üyelik statüsü kazandıysa, SPG Programında aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde eşleştirilmiş bir statü kazanır:
   Bağlı Üye, Rewards Elite Üyelik Programında şu statüye sahipse: SPG Programında eşleştirilen Elite Preferred Guest Üye Statüsü şöyle olur:
   Platinum Platinum Preferred Guest
   Gold Gold Preferred Guest
   Silver Preferred Plus Misafir
   Üye Preferred Guest
 2. Statü Eşleştirmesinin Zamanı. Güncellenen elit üyelik statüsü, (i) Program hesapları bağlandığı anda veya (ii) Programlardan birindeki yeni elit üyelik statüsü (ister statü artışı ister statü düşüşü olsun) Rewards Programı üye hesabına veya SPG Programı üye hesabına yansıdıktan sonra 24 saat içinde yürürlüğe girer.
 3. Avantajlar.
  1. SPG Programı. Bağlı Üye, SPG Üyesi bir oteldeki (SPG Hükümlerinde tanımlandığı şekilde) konaklama sırasında SPG Hükümleri gereğince Elite Preferred Guest Üye Statüsüne ait avantajlara hak kazanır ve Rewards Program Kurallarına göre elit üyelere sağlanan avantajlardan yararlanamaz. Bağlı Üye, bu Hüküm ve Koşullara göre statü eşleştirmesi sonucunda kazanılan bu tür avantajlardan, yalnızca Bağlı Üyenin SPG programı üye hesabını Rewards Programı üye hesabına bağladıktan sonra gerçekleştirdiği SPG Üyesi Otellerdeki Konaklamalar için yararlanabilir.
  2. Rewards Programları. Bağlı Üye, Rewards Programına üye bir otelde kalırken, Rewards Program Kuralları gereği olan Rewards Elite Üyelik Programındaki statüsüne ait avantajları almaya hak kazanır ve SPG Hükümlerine göre elit üyelere sağlanan avantajlardan yararlanamaz. Bağlı Üye, bu Hüküm ve Koşullara göre statü eşleştirmesi sonucunda kazanılan bu tür avantajlardan, yalnızca Bağlı Üyenin SPG Programı üye hesabını Rewards Programı üye hesabına bağladıktan sonra gerçekleştirdiği Rewards Programlarına üye Otellerdeki Konaklamalarında yararlanabilir.
 4. Geçici Promosyon Statüsü Avantajları. Bağlı Üye’nin bir Programda (örneğin, Rewards’ın “Taste of Gold” promosyonu) geçici promosyonel statü yükseltmesi alması durumunda, promosyonel yükseltme, bu Hüküm ve Koşullara göre eşleştirilen statü belirlenirken dikkate alınmaz.
 5. Ömür Boyu Statüsü.
  1. SPG Programı.
   1. SPG Ömür Boyu Gold Statüsü (SPG Hükümlerinde tanımlandığı gibi) veya SPG Ömür Boyu Platinum Statüsü (SPG Hükümlerinde tanımlandığı gibi) gibi SPG Hükümleri doğrultusunda sağlanan tüm ömür boyu avantajları Bağlı Üye’nin Rewards Program hesabına uygulanmaz, ancak Bağlı Üye’nin Elite Statüsü bu Hüküm ve Koşullar uyarınca Rewards Programında eşleştirilir.
   2. Bağlı Üye’nin bu Hüküm ve Koşullar uyarınca sağlanan statü eşleştirme avantajlarının sonucu olarak Elite Preferred Guest Üye Statüsü’ne yükseltildiği tam takvim yılı, SPG Üyesinin SPG Ömür Boyu Gold Statüsü veya SPG Ömür Boyu Platinum Statüsü kazanmasına yönelik SPG Hükümleri uyarınca Nitelikli Statü Yılı (SPG Hükümlerinde tanımlandığı gibi) olarak nitelenir.
  2. Rewards Programları. Ömür Boyu Silver, Ömür Boyu Gold ve Ömür Boyu Platinum Statüsü gibi Rewards Program Kuralları doğrultusunda sağlanan tüm ömür boyu avantajlar Bağlı Üye’nin SPG Program hesabına uygulanmaz, ancak Bağlı Üye’nin Elite Statüsü bu Hüküm ve Koşullar uyarınca SPG Programında eşleştirilir.
 6. Statü Eşleştirmesinin Bitişi. Bağlı Üye’nin Elite Preferred Guest Üye Statüsünün veya Rewards Elite Üye Programının bu Hüküm ve Koşullar uyarınca statü eşleştirmesi sonucu yükseltilmesi durumunda, Elite Preferred Guest Üye Statüsü veya Rewards Elite Üye Programı (i) Bağlı Üye’nin ilgili avantajlara katılımının bu Hüküm ve Koşullar uyarınca sonlandırıldığı tarihe kadar, veya (ii) Bağlı Üye, ilk başta statü eşleştirme avantajları sağlayan (örneğin Bağlı Üye Gold Preferred Guest statüsünde ise ve bu statüsü Şubat 2017’de sona eriyorsa, SPG Hükümlerine göre, Rewards Hükümleri doğrultusunda bağımsız olarak Gold üye olarak nitelenmediği sürece yalnızca Şubat 2017’ye kadar Elite Üyelik Programının Gold üyesi olabilir) Elite Preferred Guest Üye Statüsü veya Rewards Elite Üye Programındaki statüsünü kaybettiği tarihe kadar yükseltilmeye devam eder.

Sonlandırma

 1. Bağlı Üye, SPG Programı üye hesabı ile Rewards Programı üye hesabının bağlantısını kaldırarak istediği zaman avantajlardan yararlanmayı sonlandırabilir.
 2. İşletmeciler, istediği zaman ve anda, önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle, yegane takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki durumlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Bağlı Üye’nin avantajlarını askıya alabilir, geriye döndürebilir veya Bağlı Üye’nin bu Hüküm ve Koşullar’da belirtilen avantajlardan yararlanma kabiliyetini sonlandırabilir. :
  1. Bağlı Üye’nin Program üye hesapları herhangi bir nedenle askıya alınmış veya sonlandırılmışsa;
  2. Bağlı Üye’nin artık ne SPG Programında ne de Rewards Programında aktif üyelği kalmadıysa; veya
  3. İşletmeciler, Bağlı Üye’nin:
   1. Bu Hüküm ve Koşulları, SPG Hükümlerini veya Rewards Program Kurallarını ihlal ettiğini;
   2. Cari kanunlara, düzenlemelere, talimatlara aykırı davrandığına;
   3. İşletmeci’ye veya SPG veya Rewards Programına üye bir otele günü gelen borcunu ödemediğine;
   4. Uygunsuz, hileli, kaba veya düşmanca davrandığına; veya
   5. Bu Hüküm ve Koşullar ya da burada belirtilen avantajlar konusunda herhangi bir yanlış davranış veya suistimalde bulunduğuna inanıyorsa…

Muhtelif

 1. Değiştirme. İşletmeciler, bu Hüküm ve Koşulları istedikleri zaman, herhangi bir nedenle ve bildirimde bulunmaksızın değiştirebilirler.
 2. Sonlandırma. İşletmeciler, bu Hüküm ve Koşullarca sağlanan avantajların tamamını veya bir kısmını istedikleri zaman sonlandırabilirler. Bağlı Üye, sonlandırmadan sonra avantajlardan herhangi bir hak talep edemez.
 3. Uygunluğa ve Değiştirmeye Tabi Avantajlar. Bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen tüm avantajlar, olanaklar, teklifler, ödüller ve hizmetler imkanlara bağlıdır ve bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
 4. Satış veya Transfer Yoktur. Bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen avantajlar (İşletmeciler veya temsilcileri dışında) satılamaz, takas edilemez veya transfer edilemez. Transfer, satış veya takas teşebbüsleri hükümsüz olacaktır. İşletmeciler ve ortakları, transfer edildiğine, satıldığına veya takas edildiğine inandıkları avantajları tanımayı veya kabul etmeyi reddedebilirler.
 5. Üye Bilgileri. İşletmecilerin her biri; Üyelerle ilgili olarak isim, adres, e-posta adresi, SPG Programı üye hesap bilgileri ve Rewards Programı üye hesap bilgilerini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan verileri toplayabilir.
  1. Marriott ve Ritz-Carlton. Marriott ve Ritz-Carlton, bu Hüküm ve Koşullar doğrultusunda Marriott ve Ritz-Carlton tarafından hesap bilgilerinin doğrulanması ve avantajlar sunulması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SPG’den Bağlı Üyeler ile ilgili veriler toplayabilir. SPG tarafından Marriott ve Ritz-Carlton’a sunulacak veriler Bağlı Üye’nin adını, e-posta adresini, SPG Program üyesi hesap numarasını içerebilir ve Marriott ve Ritz-Carlton tarafından Marriott’un Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanılır.
  2. SPG. SPG, bu Hüküm ve Koşullar doğrultusunda SPG tarafından hesap bilgilerinin doğrulanması ve avantajlar sunulması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Marriott veya Ritz-Calton’dan Bağlı Üyeler ile ilgili veriler toplayabilir. Marriott veya Ritz-Carlton tarafından SPG’ye sunulacak veriler Bağlı Üye’nin adını, e-posta adresini, Rewards Program üyesi hesap numarasını içerebilir ve SPG tarafından SPG’nin Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanılır.
 6. Açık veya İmalı Hiçbir Teminat veya Beyanat Verilmez. İşletmeciler; bu Hüküm ve Koşullar uyarınca sağlanan ürün ve hizmetlerin türü, kalitesi veya durumu ile ilgili sarahaten veya ima yoluyla hiçbir garanti ya da beyanda bulunmaz.
 7. Tazminat. İşletmecileri, SPG Üyesi Otelleri, Rewards Programlarına üye otelleri ve onların şubelerini, iştiraklerini, görevlilerini, yöneticilerini, acentelerini ve çalışanlarını, bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmenizden veya herhangi bir kanunu ya da üçüncü tarafların haklarını çiğnemenizden kaynaklanan, makul avukatlık ücretleri dahil tüm hak taleplerinden masun tutacağınızı kabul ediyorsunuz.
 8. Feragat. Herhangi bir Üyenin bu Hüküm ve Koşulların herhangi birinden feragati, bu Hüküm ve Koşulların önceki veya sonraki bir ihlali için feragat oluşturmaz.
 9. Sorumluluğun Sınırlanması. BİR İŞLETMECİ, HERHANGİ BİR SPG ÜYESİ OTEL VEYA REWARDS PROGRAMLARINA ÜYE BİR OTEL HİÇBİR DURUMDA BU HÜKÜM VE KOŞULLAR UYARINCA SAĞLANAN AVANTAJLARDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN, SÖZLEŞMEYE, TAZMİNATA DAYALI VEYA BAŞKA ŞEKİLDE OLSUN HİÇ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, EMSAL VEYA CEZA NİTELİĞİNDE, TESADÜFİ VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAZ.
 10. Hukuk ve Mahkeme Seçimi. Bu Hüküm ve Koşullar uyarınca sağlanan avantajlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıklar, toplu dava olmadan bireysel olarak görülür ve kanuni uyuşmazlıklara bakılmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti kanunları doğrultusunda ele alınır, çözümlenir ve uygulanır. Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm talep ve eylemler konusunda münhasır yargı yetkisi, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti’nde bulunan eyalet mahkemelerine veya federal mahkemelere verilir.
 11. Ticari markalar. Starpoints, SPG, Preferred Guest ve logoları SPG’nin ticari markalarıdır. Marriott ve Ritz-Carlton; Marriott International, Inc.’nin ticari markalarıdır.